Spring naar content
English below

For English, see below

Veilige Haven

Heb je een andere seksuele voorkeur dan er van je verwacht wordt? En is dit onbespreekbaar met je ouders, familie of vrienden? Spelen culturele of religieuze achtergronden van jou, je ouders of familie ook nog eens een rol? Dan kun je heel eenzaam zijn…of bang…

Wat te doen?
Vertellen?
Of maar liever niet?
Dan maar geen relatie?
Of toch…stiekem?!

Veilige Haven kan je verder helpen. Met vragen, voor ontmoetingen met andere jongeren, voor begeleiding.

Op deze site vind je informatie. Wil je de pagina snel verlaten? Via de 'nooduitgang' rechtsboven kom je direct op nu.nl.

 

Veilige Haven [Safe Haven]

Is your sexual orientation not the one that others expected you to have? And is that something you feel you cannot discuss with your parents, family or friends? Does your cultural and/or religious background – or that of your parents or wider family – also play a role? If so, all these things can make you feel very lonely… or even afraid…

What should you do?
Tell them?
Or keep it to yourself?
Forget about having a relationship?
Or have one…but keep it secret?!

 

Veilige Haven [Safe Haven] can help by providing you with answers to your questions, opportunities to meet other young people, and counselling.

 

You can find lots of information on this site. Do you need to hide this page quickly? Clicking on the “emergency exit” button in the upper right corner will take you directly to the news site nu.nl.

 

Het verhaal van

Sara

Sara (20) kwam via een vriendin bij Veilige Haven terecht. Mijn familie weet niet dat ik op vrouwen val. Het ging niet goed met mij toen ik hier voor het eerst kwam, ik voelde me alsof ik de enige lesbische moslima op aard was. Mijn thuissituatie is sowieso niet ideaal, mijn homoseksualiteit maakte het allemaal nog moeilijker.

Sara

A friend referred Sara (20) to Veilige Haven. “My family doesn’t know that I am attracted to women. I wasn’t doing very well when I first came here. I felt like I was the only lesbian Muslima on earth. My home situation was not ideal to begin with, and my homosexuality made that even more difficult.”

Het verhaal van

Nazha

Ik was 24 toen ik Marokko verruilde voor Nederland. Mijn vader repte met geen woord over de reden van mijn vertrek. Mijn ouders zijn vrome moslims. Toch hebben mijn ouders geen moeite met mijn seksuele geaardheid.

Nazha

“I was 24 when I traded Morocco for the Netherlands. My father never spoke of the reason for my leaving. My parents are devout Muslims, but they don’t have any problems with my sexual orientation.”

Het verhaal van

Warda

"Toen ik haar zag, werd ik betoverd door haar schoonheid"

Ik heb niet voor mijn geaardheid gekozen, mijn homoseksuele gevoelens zijn authentiek. Homoseksualiteit is niet alleen maar seks, maar een liefdesrelatie waarin seks een rol speelt. Twee jaar geleden ben ik voor het eerst in mijn leven verliefd geworden op een vrouw.

Warda

"The moment I saw her, I was overwhelmed by her beauty"

"I didn’t choose my sexual orientation. My homosexual feelings are authentic. Homosexuality is not only about sex; it’s also about loving relationships in which sex plays a role. Two years ago I fell in love with a woman for the first time in my life.”

Het verhaal van

Mimoun

"Iedere man die ik aantrekkelijk vond, begon ik te haten."

Mimoun, 26 jaar, werkt voor een reclamebureau. 'Ik zou mijn ouders niet teleurstellen. Ik zou trouwen met een Marokkaanse en vanzelfsprekend zou ik nooit mijn homogevoelens de vrije loop laten. Sterker nog, ik durfde nog steeds niet toe te geven dat ik wel degelijk op mannen viel. Het was een periode van chaos.

 

Mimoun

"I began to hate every man that I found attractive."

Mimoun (26) works for an advertising agency. “I wasn’t going to disappoint my parents. I was going to marry a Moroccan girl, and obviously I would never give free rein to my homosexual feelings. Not only that, but I didn’t even dare to admit to myself that I was attracted to men. It was a chaotic period.”