Spring naar content
English below

DVD's

Circumstance, Maryam Keshavarz (2012)

Een taboe-doorbrekend drama. De 16-jarige Atafeh komt uit een welgesteld, liberaal gezin. Haar beste vriendin, Shireen, woont bij haar oom, haar overleden ouders waren ferme tegenstanders van het Iraanse regime. Samen doen ze hun best de strijd met hun wereld aan te gaan en zoeken ze de grenzen op van de regels waaronder ze leven. De twee meisjes ontdekken ze dat ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Dan verschijnt Atafeh's broer Mehran op het toneel. Hij is net ontslagen uit een afkickkliniek en sluit zich, gedreven door schuldgevoelens, aan bij de moraalpolitie. Zijn gedrag wordt steeds extremer en hij raakt geobsedeerd door de relatie tussen zijn zusje en Shireen. CIRCUMSTANCE / SHARAYET – EEN LIEFDE IN TEHERAN is een provocerend alsook sensueel verhaal. Het laat de moderne jeugdcultuur van Teheran zien. Hier staat plezier gelijk aan het risico gearresteerd te kunnen worden.

 

A taboo-breaking drama. Sixteen-year-old Atafeh comes from a prosperous, liberal family. Her best friend, Shireen, has been living with her uncle since the death her parents, who were both firm opponents of the Iranian regime. Together, Atafeh and Shireen deal as best as they can with the world in which they live, testing the limits of the rules their society imposes on them. The two girls discover that they are sexually attracted to each other. But then Atafeh's brother, Mehran, appears on the stage, having just been released from a rehabilitation clinic. Driven by feelings of guilt, he joins the moral police. His behaviour gets more and more extreme and he becomes obsessed by the relationship between his younger sister and Shireen. The story of the film Circumstance [Šar’ayet] not only provocative but also sensual. It shows the contemporary youth culture of Teheran, where pleasure comes with the risk of being arrested.

 

Mixed Kebab (2012)

In Antwerpen verlangt de Turkse jongeman Ibrahim (Cem Akkanat) naar een relatie met local boy Kevin in plaats van te trouwen met zijn nichtje Elif. Maar dat gaat zomaar niet! Bram, in feite Ibrahim, verbergt zijn homoseksualiteit voor zijn moslimfamilie. Brams ouders vermoeden echter iets en willen hem snel koppelen aan Elif, zijn 18-jarige Turkse nicht. Bram legt zich neer bij de hypocrisie maar wil Elif eerst ontmoeten. Hij vraagt de knappe Vlaamse jongen Kevin om hem naar de bruid in Turkije te vergezellen. Maar of dat goed afloopt?

 

In Antwerp, a young Turkish man, Ibrahim (Cem Akkanat), longs to have a relationship with a local boy, Kevin, instead of having to marry his cousin, Elif. But that is easier said than done! Bram, as Ibrahim calls himself, is hiding his homosexuality from his Muslim family. Bram’s parents nevertheless suspect something and want to him to quickly marry his 18-year-old Turkish cousin, Elif. Bram resigns himself to the hypocrisy but wants to meet Elif first. He asks the handsome Flemish boy Kevin to accompany him to meet his bride-to-be in Turkey. But how will that go?

 

Shahada (2010)

Centraal in de film Shahada staat de gebedsruimte van Vedat, een ruimdenkende, begripvolle Islamitische voorganger. Zijn jonge dochter Maryam worstelt met de conflicterende situatie tussen haar geloof en het losbandige uitgaansleven van de jeugd. Ze heeft haar zwangerschap voortijdig afgebroken en belandt hierdoor in een crisis, ze ziet in alles voortekenen van de straf van God. Ze veroordeelt zichzelf streng en gaat ervan uit dat ook God dit dus doet.
De Senegalees SAMIR volgt de Koranlessen van Vedat en woont samen met zijn strenggelovige moeder. In de fabriek waar hij werkt probeert hij krampachtig een vorm te vinden voor de ontluikende gevoelens in de omgang met de homoseksuele Duitse DANIEL. Hij probeert dit te verbergen voor zijn strenge moeder en zijn agressieve collega Sinan, de vader van Maryam's ongeboren kind.

 

A focal point in the film Shahada is the prayer room of Vedat, a broad-minded, understanding imam. His young daughter Maryam is struggling with the conflict she feels between her faith and the dissolute nightlife enjoyed by young people. After having terminated a pregnancy prematurely, she is in a crisis. In practically everything, she see signs of God’s punishment. She strongly condemns herself and assumes that God condemns her as well.
Samir, a young Senegalese man who takes Koran lessons from Vedat, lives with his deeply religious mother. In the factory where he works he is desperately trying to find a form for the erotic feelings he has for the German homosexual Daniel whenever he sees him. But he tries to hide everything from his strict mother and his aggressive co-worker, Sinan, who was the father of Maryam's unborn child.

 

I can’t think straight (2009)

Terwijl in het Midden-Oosten een traditionele bruiloft wordt voorbereid door haar ouders, ontmoet de Palestijnse Tala in Londen de jonge Indiase Leyla. De twee tegenpolen worden al snel verliefd op elkaar en in het geheim ontstaat een gepassioneerde relatie. Tala voelt echter de druk van haar cultuur en familie en besluit terug te keren naar het Midden-Oosten. Maar ze krijgt het steeds benauwder als haar trouwdatum nadert.

 

 

While her parents are preparing a traditional wedding party for her back home in Palestine, Tala meets Leyla, a young woman from India in London. These two polar opposites quickly fall in love and a passionate but secret relationship develops between them. Nevertheless, Tala still feels pressure from her culture and family and decides to return to the Middle East. But the closer it gets to her wedding day, the more uncomfortable she feels.

Het verhaal van

Sara

Sara (20) kwam via een vriendin bij Veilige Haven terecht. Mijn familie weet niet dat ik op vrouwen val. Het ging niet goed met mij toen ik hier voor het eerst kwam, ik voelde me alsof ik de enige lesbische moslima op aard was. Mijn thuissituatie is sowieso niet ideaal, mijn homoseksualiteit maakte het allemaal nog moeilijker.

Sara

A friend referred Sara (20) to Veilige Haven. “My family doesn’t know that I am attracted to women. I wasn’t doing very well when I first came here. I felt like I was the only lesbian Muslima on earth. My home situation was not ideal to begin with, and my homosexuality made that even more difficult.”

Het verhaal van

Nazha

Ik was 24 toen ik Marokko verruilde voor Nederland. Mijn vader repte met geen woord over de reden van mijn vertrek. Mijn ouders zijn vrome moslims. Toch hebben mijn ouders geen moeite met mijn seksuele geaardheid.

Nazha

“I was 24 when I traded Morocco for the Netherlands. My father never spoke of the reason for my leaving. My parents are devout Muslims, but they don’t have any problems with my sexual orientation.”

Het verhaal van

Warda

"Toen ik haar zag, werd ik betoverd door haar schoonheid"

Ik heb niet voor mijn geaardheid gekozen, mijn homoseksuele gevoelens zijn authentiek. Homoseksualiteit is niet alleen maar seks, maar een liefdesrelatie waarin seks een rol speelt. Twee jaar geleden ben ik voor het eerst in mijn leven verliefd geworden op een vrouw.

Warda

"The moment I saw her, I was overwhelmed by her beauty"

"I didn’t choose my sexual orientation. My homosexual feelings are authentic. Homosexuality is not only about sex; it’s also about loving relationships in which sex plays a role. Two years ago I fell in love with a woman for the first time in my life.”

Het verhaal van

Mimoun

"Iedere man die ik aantrekkelijk vond, begon ik te haten."

Mimoun, 26 jaar, werkt voor een reclamebureau. 'Ik zou mijn ouders niet teleurstellen. Ik zou trouwen met een Marokkaanse en vanzelfsprekend zou ik nooit mijn homogevoelens de vrije loop laten. Sterker nog, ik durfde nog steeds niet toe te geven dat ik wel degelijk op mannen viel. Het was een periode van chaos.

 

Mimoun

"I began to hate every man that I found attractive."

Mimoun (26) works for an advertising agency. “I wasn’t going to disappoint my parents. I was going to marry a Moroccan girl, and obviously I would never give free rein to my homosexual feelings. Not only that, but I didn’t even dare to admit to myself that I was attracted to men. It was a chaotic period.”