Spring naar content
English below

Nazha

Ik heb geen idee waarom ze altijd zo open hebben gestaan voor mijn homoseksualiteit, daar hebben we eigenlijk nooit over gesproken, maar ik ben me ervan bewust dat het uniek is. Mijn ouders hebben mijn liefde voor vrouwen stilzwijgend geaccepteerd. Ik heb mijn liefde voor vrouwen eigenlijk nooit als verwarrend of als probleem ervaren. Alle meisjes vielen op jongens en ik viel op meisjes. Dus? Twee jaar geleden heeft mijn moeder mijn vriendin Olga waar ik sinds vijf jaar mee samenwoon, uitgenodigd om naar Marokko te komen. Mijn ouders stonden zelfs hun bed aan ons af en ’s ochtends werden we getrakteerd op een uitgebreid ontbijt op bed. Het was fantastisch. Behalve mijn familie heb ik geen moslims ontmoet die homoseksuelen accepteren. Ik geloof niet in mensen, ik geloof in Allah, dus wat ze ook over me denken, het interesseert me geen barst.

Nazha

I have no idea why they’ve always been so open towards my homosexuality. We’ve never really talked about it, but I’m aware that it’s pretty unique. My parents have accepted my love for women without ever mentioning it. I’ve never really experienced my love for women as being a problem or as a source of confusion. All the girls were attracted to boys, but I was attracted to girls. So what? Two years ago, my mother invited my girlfriend, Olga, whom I’ve been living with for the past five years, to come to Morocco. My parents even let us sleep in their bed and treated us to an extensive breakfast in bed each morning. It was fantastic. Aside from my family I haven’t met any other Muslims who are accepting of homosexuals. I don’t believe in people, I believe in Allah, so I couldn’t care less about what other people think about me.