Spring naar content
English below

For English, see below

Over Veilige Haven

Veilige Haven werd in 2007 opgericht door o.a. Schorer en het COC. Beide instellingen zagen de problematiek van homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender jongeren in multicultureel Amsterdam en herkenden de behoefte aan informatie en ontmoeting voor deze doelgroep.

 

Sinds 1 mei 2013 wordt Veilige Haven uitgevoerd door CentraM en nu (sinds 1 januari 2022) door haar opvolger Buurtteam Amsterdam Centrum. De meeste maatschappelijk werkers van Veilige Haven behoren zelf tot de bi-culturele LHBTI+ community.

Veilige Haven werkt voor jongeren uit heel Amsterdam.

 

Veilige Haven Amsterdam schoolt dienstverleners van de Maatschappelijke Dienstverleningsorganisaties in Amsterdam bij het werken met LHBT-jongeren. Twee-maandelijks hebben de LHBT-aandachtsfunctionarissen intervisie/casuïstiek-overleg.

 

In het Wereldcafé, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, werken Veilige Haven en COC Amsterdam nauw samen. Het Wereldcafé draait onder verantwoordelijkheid van het COC.

 

About Veilige Haven

Veilige Haven was founded in 2007 by Schorer and COC, among others. Both of those organisations noticed the kind of problems that young gay, lesbian, bisexual and transgender and intersex (LGBTI+) people face in multicultural Amsterdam and recognised their need for information and opportunities to meet others like them.

 

Since May 2013, Veilige Haven has been run by CentraM and now (Januari 2022) by Buurtteam Amsterdam Centrum, a social services organisation in Amsterdam. Most of the social workers working at Veilige Haven are themselves also LGBTI+ people with a bi-cultural background. CentraM / Veilige Haven serve young people living anywhere in Amsterdam.

 

Veilige Haven Amsterdam also trains social workers from social service organisations in Amsterdam to work with young LGBTI+ people. Once every two months, those specially trained social workers meet to share experiences with each other and to discuss particular cases.

The Wereldcafé (World Café) – a place where young LGBTI+ people can meet each other – is run by COC Amsterdam in close cooperation with Veilige Haven.

Het verhaal van

Sara

Sara (20) kwam via een vriendin bij Veilige Haven terecht. Mijn familie weet niet dat ik op vrouwen val. Het ging niet goed met mij toen ik hier voor het eerst kwam, ik voelde me alsof ik de enige lesbische moslima op aard was. Mijn thuissituatie is sowieso niet ideaal, mijn homoseksualiteit maakte het allemaal nog moeilijker.

Sara

A friend referred Sara (20) to Veilige Haven. “My family doesn’t know that I am attracted to women. I wasn’t doing very well when I first came here. I felt like I was the only lesbian Muslima on earth. My home situation was not ideal to begin with, and my homosexuality made that even more difficult.”

Het verhaal van

Nazha

Ik was 24 toen ik Marokko verruilde voor Nederland. Mijn vader repte met geen woord over de reden van mijn vertrek. Mijn ouders zijn vrome moslims. Toch hebben mijn ouders geen moeite met mijn seksuele geaardheid.

Nazha

“I was 24 when I traded Morocco for the Netherlands. My father never spoke of the reason for my leaving. My parents are devout Muslims, but they don’t have any problems with my sexual orientation.”

Het verhaal van

Warda

"Toen ik haar zag, werd ik betoverd door haar schoonheid"

Ik heb niet voor mijn geaardheid gekozen, mijn homoseksuele gevoelens zijn authentiek. Homoseksualiteit is niet alleen maar seks, maar een liefdesrelatie waarin seks een rol speelt. Twee jaar geleden ben ik voor het eerst in mijn leven verliefd geworden op een vrouw.

Warda

"The moment I saw her, I was overwhelmed by her beauty"

"I didn’t choose my sexual orientation. My homosexual feelings are authentic. Homosexuality is not only about sex; it’s also about loving relationships in which sex plays a role. Two years ago I fell in love with a woman for the first time in my life.”

Het verhaal van

Mimoun

"Iedere man die ik aantrekkelijk vond, begon ik te haten."

Mimoun, 26 jaar, werkt voor een reclamebureau. 'Ik zou mijn ouders niet teleurstellen. Ik zou trouwen met een Marokkaanse en vanzelfsprekend zou ik nooit mijn homogevoelens de vrije loop laten. Sterker nog, ik durfde nog steeds niet toe te geven dat ik wel degelijk op mannen viel. Het was een periode van chaos.

 

Mimoun

"I began to hate every man that I found attractive."

Mimoun (26) works for an advertising agency. “I wasn’t going to disappoint my parents. I was going to marry a Moroccan girl, and obviously I would never give free rein to my homosexual feelings. Not only that, but I didn’t even dare to admit to myself that I was attracted to men. It was a chaotic period.”