Spring naar content
English below

For English, see below

Wat doet Veilige Haven

Veilige Haven Amsterdam biedt informatie, advies en ondersteuning aan LHBTIQ+ uit Amsterdam en omstreken, geeft voorlichtingen en trainingen aan zorgverleners, biedt themabijeenkomsten en casuïstiek en organiseert in samenwerking met het COC het Wereld café.

 

Conflict door cultuur en/of religie

Het ontdekken van homoseksuele, lesbische, biseksuele of transgendergevoelens roept bij vrijwel alle jongeren vragen op. Maar ook verwarring, twijfels en angst. Want nergens in de wereld is homoseksualiteit zo normaal en geaccepteerd als heteroseksualiteit. In de meeste Afrikaanse, Aziatische en Amerikaanse culturen en in de orthodoxe variant van de meeste religies (islam, christendom, jodendom, hindoeïsme) rust een groot taboe op homoseksualiteit. Niet zo gek dus dat je flink in de knoop kunt raken met je identiteit. Veel jongeren worstelen ook met hun loyaliteit. Je wilt met name je familie en daarnaast je vrienden niet kwetsen, maar je zit toch met die gevoelens. Kom je er wel of niet voor uit? Veilige Haven helpt je met deze lastige levensvragen om te gaan en geeft je informatie, advies en begeleiding.

 

What does Veilige Haven do?

Veilige Haven Amsterdam provides information, advice, and support to LGBTQ+ individuals from Amsterdam and the surrounding areas, delivers presentations and training to healthcare providers, offers thematic meetings and case discussions, and collaborates with COC to organize the World Café.

 

Conflicts due to culture and/or religion

For practically any young person, discovering that you have homosexual, lesbian, bisexual, transgender or intersex+ feelings raises a lot of questions. But it can also lead to confusion, doubts and anxiety. After all, no matter where you live in the world, homosexuality is still never as normal and as fully accepted as heterosexuality. In most African, Asian and American cultures, and in the orthodox varieties of most religions (Islam, Christianity, Judaism, Hinduism), homosexuality is taboo. So it’s not surprising that you might feel so conflicted in terms of your identity. Many young people struggle with feelings of loyalty. You don’t want to upset your friends and especially your family, but you can’t deny what you feel. Should you come out for your feelings or keep them secret? Veilige Haven helps you in dealing with these difficult life questions and offers you information, advice and counselling.